กระเจี๊ยบ เล็ก ปริมาณ 30 กรัม
 
กระเจี๊ยบ ใหญ่ ปริมาณ 40 กรัม
 
มะตูม ใหญ่ ปริมาณ 90 กรัม
   
   
 
 
จับเลี้ยง ปริมาณ 65 กรัม
 
เก็กฮวย กลาง ปริมาณ 30 กรัม
 
เก็กฮวย เล็ก ปริมาณ 20 กรัม
   
   
 
 
เก็กฮวย ใหญ่ ปริมาณ 45 กรัม
 
เก็กฮวย+ หล่อฮั่งก้วย ปริมาณ 40 กรัม
 
ลำไยแห้ง ปริมาณ 40 กรัม
   
   
 
 
น้ำส้มสายชูหมัก จากมะพร้าวน้ำหอม ปริมาณ 250 ml
 
น้ำส้มสายชูหมัก จากลิ้นจี่ ปริมาณ 250 ml