Dried Krachieb Flowers Quantity 30 g
 
Dried Krachieb Flowers Quantity 40 g
 
Bael Fruit Quantity 90 g
   
   
 
 
Chub Leang Chinese Herb Quantity 65 g
 
Kek Huay Tea Quantity 30 g
 
Kek Huay Tea Quantity 20 g
   
   
 
 
Kek Huay Tea Quantity 45 g
 
Lo Han Kuo & Chrysanthemum Quantity 40 g
 
Dried Longan Quantity 40 g
   
   
 
 
Aromatic Coconut Fermented Vinegar Quantity 250 ml
 
Aromatic Lychee Fermented Vinegar Quantity 250 ml