เม็ดบัว ปริมาณ 110 กรัม
 
ถั่วเขียว ถุงเล็ก ปริมาณ 250 กรัม
 
ถั่วเขียว ถุงใหญ่ ปริมาณ 390 กรัม
   
   
 
 
ถั่วเขียว ถุงใหญ่พิเศษ ปริมาณ 600 กรัม
 
ถั่วดำ ถุงเล็ก ปริมาณ 250 กรัม
 
ถั่วดำ ถุงใหญ่ ปริมาณ 600 กรัม
   
   
 
 
ถั่วดำ ถุงใหญ่พิเศษ ปริมาณ 680 กรัม
 
ถั่วแดง ถุงเล็ก ปริมาณ 250 กรัม
 
ถั่วแดง ถุงใหญ่ ปริมาณ 350 กรัม
   
   
 
 
ถั่วแดง ถุงใหญ่พิเศษ ปริมาณ 450 กรัม
 
ถั่วแดงหลวง ถุงเล็ก ปริมาณ 200 กรัม
 
ถั่วแดงหลวง ถุงใหญ่ ปริมาณ 320 กรัม
   
   
 
 
ถั่วแดงหลวง ถุงใหญ่พิเศษ ปริมาณ 490 กรัม
 
ถั่วทอง ถุงเล็ก ปริมาณ 200 กรัม
 
ถั่วทอง ถุงใหญ่ ปริมาณ 208 กรัม
   
   
 
 
ถั่วทอง ถุงใหญ่พิเศษ ปริมาณ 400 กรัม
 
ถั่วนางแดง ถุงเล็ก ปริมาณ 250 กรัม
 
ถั่วนางแดง ถุงใหญ่ ปริมาณ 680 กรัม
   
   
 
 
ถั่วนางแดง ถุงใหญ่พิเศษ ปริมาณ 800 กรัม
 
ถั่วลิสง ถุงเล็ก ปริมาณ 130 กรัม
 
ถั่วลิสง ถุงใหญ่ ปริมาณ 195 กรัม
   
   
 
 
ถั่วลิสง ถุงใหญ่พิเศษ ปริมาณ 300 กรัม
 
ถั่วเหลือง ถุงเล็ก ปริมาณ 280 กรัม
 
ถั่วเหลือง ถุงใหญ่ ปริมาณ 420 กรัม
   
   
 
 
   
ถั่วเหลือง ถุงใหญ่พิเศษ ปริมาณ 645 กรัม