สาคูเม็ดเล็ก ถุงเล็ก ปริมาณ 160 กรัม
 
สาคูเม็ดเล็ก ถุงใหญ่ ปริมาณ 300 กรัม
 
สาคูเม็ดใหญ่ ถุงเล็ก ปริมาณ 150 กรัม
   
   
         
สาคูเม็ดใหญ่ ถุงใหญ่ ปริมาณ 280 กรัม