งาดำ หลอดเล็ก ปริมาณ 50 กรัม
 
งาขาว ถุง ปริมาณ 130 กรัม
 
งาขาว หลอดเล็ก ปริมาณ 50 กรัม
   
   
         
งาดำ ถุง ปริมาณ 110 กรัม