กระเทียมดอง ขวดเล็ก ปริมาณ 380 กรัม
 
กระเทียมดอง ขวดใหญ่ ปริมาณ 410 กรัม
 
บ้วยดอง ขวดกลาง (เม็ด) ปริมาณ 180 กรัม
   
   
 
 
บ้วยดอง ขวดเล็ก (เม็ด) ปริมาณ 160 กรัม
 
บ้วยดอง ขวดใหญ่ (เม็ด) ปริมาณ 380 กรัม
 
มะนาวดอง ขวดเล็ก (ลูก) 380 กรัม
   
   
 
 
   
มะนาวดอง ขวดใหญ่ (ลูก) ปริมาณ 410 กรัม