เต้าหู้ยี้ เชิดสิงโต ปริมาณ 320 กรัม
 
เต้าหู้ยี้ แดงพิเศษ ปริมาณ 310 กรัม
 
เต้าหู้ยี้ เต้าเจี้ยว ปริมาณ 410 กรัม