น้ำตาลปึก ปริมาณ 260 กรัม
 
น้ำตาลทรายแดง เล็ก ปริมาณ 400 กรัม
 
น้ำตาลทรายแดง ใหญ่ ปริมาณ 600 กรัม
   
   
 
   
น้ำตาลกรวด ถุงเล็ก ปริมาณ 210 กรัม
 
น้ำตาลกรวด ถุงใหญ่ ปริมาณ 310 กรัม