หมี่อิสลามเส้นเล็ก ปริมาณ180 กรัม
 
หมี่อิสลามเส้นใหญ่ ปริมาณ180 กรัม
 
หมี่ไดกิจิขาว ปริมาณ250 กรัม
   
   
 
 
หมี่ไดกิจิเหลือง ปริมาณ250 กรัม
 
หมี่ซั่วขาวใหญ่ ปริมาณ300 กรัม
 
หมี่ซั่วขาวเล็ก ปริมาณ200 กรัม
   
   
 
 
หมี่ซั่วเหลืองใหญ่ ปริมาณ300 กรัม
 
หมี่ซั่วเหลืองเล็ก ปริมาณ200 กรัม
 
เซี่ยงซิ่วหมี่ บะหมี่ไข่อบแห้ง ปริมาณ 220 กรัม
   
   
 
 
พาสต้า ดูรัมวีต ปริมาณ 250 กรัม
 
พาสต้า โฮลวีต ปริมาณ 250 กรัม
 
เส้นโซบะ ผสมชาเขียว ปริมาณ 250 กรัม
   
   
 
 
ไดกิจิ อุด้ง เส้นใหญ่ ปริมาณ 125 กรัม
 
ไดกิจิ อุด้ง เส้นเล็ก ปริมาณ 125 กรัม
 
หมี่ซั่วอย่างดี(ขาว)ตรา เสี้ยวลิ้มยี่ ปริมาณ 50 กรัม x 10 ซอง
 
 
หมี่ซั่วอย่างดี(เหลือง)ตรา เสี้ยวลิ้มยี่ ปริมาณ 50 กรัม x 10 ซอง