ฟองเต้าหู้ เล็ก ปริมาณ 20 กรัม
 
ฟองเต้าหู้ ใหญ่ ปริมาณ 40 กรัม