ดอกไม้จีน กลาง ปริมาณ 75 กรัม
 
ดอกไม้จีน เล็ก ปริมาณ 45 กรัม