ข้าวเกรียบกลม เล็ก,ปู เล็ก ปริมาณ 60 กรัม
 
ข้าวเกรียบกลม ใหญ่,ปู ใหญ่ ปริมาณ 130 กรัม
 
ข้าวเกรียบกุ้ง เล็ก ปริมาณ 80 กรัม
   
   
 
   
ข้าวเกรียบกุ้ง กลาง ปริมาณ 130 กรัม
 
ข้าวเกรียบกุ้ง ใหญ่ ปริมาณ 180 กรัม