กระเทียมป่น ขวดเล็ก ปริมาณ 40 กรัม
 
กระเทียมป่น ขวดใหญ่ ปริมาณ 90 กรัม
 
กระเทียมป่น ถุง ปริมาณ 60 กรัม
 
 
กระเทียมพริกไทยป่น ขวดใหญ่ ปริมาณ 90 กรัม
 
ขมิ้นป่น ถุง ปริมาณ 20 กรัม
 
ข่าป่น ถุง ปริมาณ 20 กรัม
 
 
โป๊กกั๊กป่น ถุง ปริมาณ 15 กรัม
 
ผงกระหรี่ป่น ขวดเล็ก ปริมาณ 42 กรัม
 
ผงกระหรี่ป่น ขวดใหญ่ ปริมาณ 90 กรัม
 
 
ผักชีป่น ขวดเล็ก ปริมาณ 35 กรัม
 
ผักชีป่น ถุง ปริมาณ 25 กรัม
 
พริกกระเทียม ปริมาณ 30 กรัม
 
 
พะโล้ป่น ขวดเล็ก ปริมาณ 40 กรัม
 
พะโล้ป่น ขวดใหญ่ ปริมาณ 90 กรัม
 
พะโล้ป่น ซองเล็ก ปริมาณ 20 กรัม
 
 
พะโล้ป่น ซองใหญ่ ปริมาณ 40 กรัม
 
ยี่หร่าป่น ขวดเล็ก ปริมาณ 35 กรัม
 
ยี่หร่าป่น ถุง ปริมาณ 20 กรัม
 
   
อบเชยป่น ขวดเล็ก 35 กรัม
 
อบเชยป่น ถุงปริมาณ 20 กรัม