พริกขี้หนูป่น ขวดกลาง ปริมาณ 65 กรัม
 
พริกขี้หนู กล่อง ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกขี้หนูป่น ถุงใหญ่บางช้าง ปริมาณ 60 กรัม
 
 
พริกขี้หนูป่น ถุงเล็กบางช้าง ปริมาณ 30 กรัม
 
พริกขี้หนูป่น ถุงใหญ่ แม่บ้าน ปริมาณ 20 กรัม
 
พริกขี้หนูป่น ขวดใหญ่ ปริมาณ 80 กรัม
 
 
พริกขี้หนูป่น ขวดเล็ก ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกขี้หนูป่น ถุงใหญ่ เจ 70 กรัม
 
พริกขี้หนูป่น ถุงเล็ก เจ ปริมาณ 35 กรัม
 
   
พริกขี้หนูป่น ถุง ปริมาณ 500 กรัม