พริกไทยเม็ดดำ ขวดใหญ่เรือ ปริมาณ 100 กรัม
 
พริกไทยเม็ดดำ ขวดใหญ่ธง ปริมาณ 100 กรัม
 
พริกไทยเม็ดดำ ขวดใหญ่แม่บ้าน ปริมาณ 90 กรัม
 
 
พริกไทยเม็ดดำ ขวดใหญ่พิเศษ ปริมาณ 100 กรัม
 
พริกไทยเม็ดดำ ขวดเล็กเรือ ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกไทยเม็ดดำ ขวดเล็กงแม่บ้าน ปริมาณ 45 กรัม
 
   
พริกไทยเม็ดดำ ขวดเล็กจันทร์ ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกไทยเม็ดดำ ถุงเล็กจันทร์ ปริมาณ 35 กรัม