พริกไทยป่นดำ ขวดใหญ่เรือ ปริมาณ 100 กรัม
 
พริกไทยป่นดำ ขวดใหญ่ธง ปริมาณ 100 กรัม
 
พริกไทยป่นดำ ขวดใหญ่พิเศษ ปริมาณ 100 กรัม
 
 
พริกไทยป่นดำ ขวดเล็กเรือ ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกไทยป่นดำ ขวดเล็กธง ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกไทยป่นดำ ขวดเล็กแม่บ้าน ปริมาณ 45 กรัม
 
 
พริกไทยป่นดำ ขวดเล็กจันทร์ ปริมาณ 40 กรัม
 
พริกไทยป่นดำ ถุงใหญ่เรือ ปริมาณ 70 กรัม
 
พริกไทยป่นดำ ถุงใหญ่จันทร์ ปริมาณ 70 กรัม