บริษัท มีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้
 
  1.   เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
   
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-25 ปี
 •    
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ
 •    
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการวางแผนการตลาด, การประมาณการขาย ฯลฯ
 •    
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
 •  
    2.   หัวหน้าเขตการตลาดอาวุโส
     
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 •    
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 •    
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านส่งเสริมการขาย
 •    
 • มีรถยนต์ส่วนตัว ออกตลาดได้
 •  
    3.   หัวหน้าเขตส่งเสริมการขายต่างจังหวัด
     
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 •    
 • วุฒ ปวช. ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 •    
 • มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการขาย ควบคุมดูแล P.C. 1 ปีขึ้นไป
 •    
 • มีรถยนต์ส่วนตัว ออกต่างจังหวัดได้
 •  
    4   พนักงาน P.C. กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด
     
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 •    
 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำกัสาขา
 •    
 • มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป ออกต่างจังหวัดได้
 •  
  สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาได้ที่
  บริษัท อาหารสากลกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  247 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  Tel. (662) 393-0399, 744-8230   Fax (662) 393-1353    E-mail : info@krungsrifood.com